tiistai 28.3.2023

VÄLIRAPORTTI | Liite 2

LUETTELO SÄÄDÖKSISTÄ JA SISÄASIAINMINISTERIÖN OHJEISTA, JOISSA KÄSITELLÄÄN PELASTUSTOIMEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUTTA
  Pelastuslaki (468/2003)
 • 17 § Pelastustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimukset
 • 18 § Erivapaudet
  Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta (787/2003)
 • 12 § Pelastustoimintaan osallistuvan päätoimisen henkilöstön kelpoisuus
 • 13 § Pelastustoimintaan osallistuvan sivutoimisen ja vapaaehtoisen henkilöstön kelpoisuus
  Toimintavalmiusohje SM-2002-00018/Tu-35
 • 6 Pelastustoiminnan johtaminen
  Savusukellusohje SM-2001-00579/Tu-311
 • 3 Savusukelluskelpoisuus
 • 3.1 Terveydentila
 • 3.2 Toimintakyky
  • 3.2.1 Savusukeltajan fyysinen toimintakyky
  • 3.2.2 Toimintakyvyn mittaaminen
  • 3.2.3 Testausten tekeminen
 • 3.3 Koulutus
 • 3.4 Harjoitukset
Savusukellusohjetta A:69 täydentävä ohje
  Pintapelastus- ja vesisukellusohje SM-2001-01385/Tu-311 (A:70)
 • 2 Pintapelastus
  • 2.1 Terveydentila ja toimintakyky
  • 2.2 Koulutus
  • 2.3 Harjoitukset
 • 3 Vesisukellus
  • 3.1 Terveydentila ja toimintakyky
  • 3.2 Koulutus
  • 3.3 Harjoitukset
Pelastustoimen vesisukeltajien peruskoulutusväylät (A:70:n liite 1)
  Ohje: Korkealla työskentely pelastustoimessa SM003:00/2004 (A:72)
 • 4 Normit
  • 4.1 Säädökset
  • 4.2 Standardit
  • 4.3 Turvaohjeet
 • 5 Työskentelyn edellytykset
  • 5.1 Terveydentila ja toimintakyky
  • 5.2 Koulutus
  • 5.3 Harjoitukset
KOULUTUKSEEN PÄÄSYVAATIMUKSET PELASTUSALAN AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA

PELASTUSYKSIKÖIDEN TOIMINTAKYKYVAATIMUKSET
(Sisäasiainministeriön toimintavalmiusohjeen mukaan)
  PELASTAJIEN FYYSISEN TOIMINTAKYVYN ARVIOINTIKÄYTÄNTÖ PERUSTUU SEURAAVIIN LAKEIHIN JA OHJEISIIN:
 • Työterveyshuoltolaki (1383/2001)
 • VN:n asetus erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavasta työstä (1485/2001)
 • Työturvallisuuslaki (738/2002)
 • Terveystarkastukset (TTL, painossa)
 • Hyvä työterveyshuoltokäytäntö (TTL, painossa)
 • Savusukellusohje (SM:n Pelastusosasto, Julkaisuja Sarja A, 2002)
 • Pintapelastus- ja vesisukellusohje (2002): samat vaatimukset kuin savusukelluksessakin fyysisen toimintakyvyn arvioimiseksi
 • Korkealla työskentely pelastustoimessa SM003:00/2004 (A:72): samat vaatimukset kuin savusukelluksessakin fyysisen toimintakyvyn arvioimiseksi (kehon hallinta ja tasapaino mainittu) Fyysisen toimintakyvyn tarkin ohjeistus on Savusukellusohjeessa, jonka jälkeen on tullut vielä kaksi lisäystä ohjeistukseen:
 • 1.3.2004 Pelastushenkilöstön fyysisen työkyvyn seuranta- ja ylläpito-ohje (Kinnunen K, toim. 2004)
 • SM:n kirje 12.1.2005 pelastusjohtajille ja pelastuskoulun rehtorille© Pelastusalan Toimihenkilö Liitto 2003 - 2011