17.12.2007:
KVTES liite 16 - Matkakustannusten korvaukset
5 § Kilometrikorvaus virka- ja virantoimitusmatkasta.
- Viranhaltijan/työntekijän omalla tai hallinnassaan olevalla kulkuneuvolla tekemästä matkasta maksetaan korvausta...

26.8.2006:
Sisäasiainministeri Kari Rajamäki:
Sisäisen turvallisuuden toimintaedellytykset turvataan vuoden 2007 budjetissa.
- Sisäisen turvallisuuden toimintaedellytykset turvataan vuoden 2007 budjetissa, painotti sisäasiainministeri Kari Rajamäki esitellessään lauantaina 26.8. ensi vuoden hallituksen budjettiesitystä...

11.1.2006:
Raportti sisäasiainministeriölle
PELASTUSHENKILÖSTÖN TYÖSSÄ JAKSAMINEN.
Työryhmä on selvittänyt pelastushenkilöstön ikärakennetta, henkilöstön työhön liittyviä vaatimuksia, pelastushenkilöstön työkykyä, työkykyä kehittävää henkilöstöpolitiikkaa...

13.12.2005:
Sisäasiainministeri Kari Rajamäki:
PELASTUSTOIMI SÄILYTETTÄVÄ KUNNALLISENA TOIMINTANA.
Pelastustoimen kokoaminen suuremmiksi kokonaisuuksiksi on osoittautunut sisäasiainministeri Kari Rajamäen mukaan toimivaksi ratkaisuksi...

21.9.2005:
Väliraportti sisäasiainministeriölle
SISÄASIAINMINISTERIÖN ASETTAMAN PELASTUSHENKILÖSTÖN TYÖSSÄ SELVIYTYMISTÄ SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN VÄLIRAPORTTI
Sisäasiainministeriö asetti 11.5.2005 pelastushenkilöstön työssä selviytymistä selvittävän työryhmän (kokoonpano sivun alareunassa). Toimeksiannon mukaan työryhmän tehtävänä on selvittää pelastuslaitosten toimintakyvyn...

Väliraportti on luettavissa myös web-sivuina.