sunnuntai 14.4.2024

VÄLIRAPORTTI | Liite 5

Malli palo- ja pelastushenkilöstön keski-iän muutoksesta aikavälillä 2005-2034

Mallin lähtökohta-aineistona päätoiminen KuEL-vakuutettu palo- ja pelastushenkilöstö 31.12.2004
(4 292 henkilöä).
Aineisto jaettu päällystöön (739), alipäällystöön (383) ja miehistöön (3170).
  OLETUKSET:
 • Henkilöstön kokonaismäärä ei muutu tarkasteluajanjakson aikana; jokainen eläkkeelle siirtyvä korvataan uudella henkilöllä (tulokkaalla).
 • Jokainen vakuutettu siirtyy eläkkeelle henkilökohtaisessa vanhuuseläkeiässään.
 • Eläkkeelle siirtyvä korvataan päällystössä 35-vuotiaalla, alipäällystössä 30-vuotiaalla ja miehistössä 23-vuotiaalla tulokkaalla.
 • Mallissa ei ole muuta poistumaa, kuin eläkepoistuma vanhuuseläkeiässä.
  Mallin olettamusten heikkoudet
 • Ei ota huomioon muuta poistumaa kuin työeläkepoistuman.
 • Olettaa eläköitymisen vasta vanhuuseläkeiässä; todellisuudessa jopa puolet eläkkeelle siirtymisistä on ollut vanhuuseläkettä varhaisemmille eläkelajeille siirtymisiä (työkyvyttömyyseläkkeet, kuntoutustuet ym.), varsinkin miehistön ja päällystön osalta. (Ks. moniste KuEL-eläkkeelle siirtyneet palomiehet).
 • Näiden seurauksena mallin mukainen henkilöstön uusiutuminen todellista hitaampaa, minkä seurauksena mallin mukainen keski-iän nousu todellista nopeampaa.
Mallissa oletettu eläkkeelle siirtyjän korvaavalle tulokkaalle yksi vakio-ikä per virka-asema (35 v., 30 v., 23 v.). Todellisuudessa tulokkaiden ikä vaihtelee, eikä välttämättä edes keskimäärin ole sama, kuin mallissa käytetty.


© Pelastusalan Toimihenkilö Liitto 2003 - 2011