perjantai 19.7.2024

VÄLIRAPORTTI | Liite 3/4

KuEL-vakuutetut palomiehet 31.12.2004

Aineisto koostuu 31.12.2004 palvelussuhteessa olleista Kunnallisen eläkelain (KuEL) mukaan vakuutetuista palomiehistä (=pelastushenkilöstö, 7 929 henkilöä), pl. Ahvenanmaa.
Aineisto on poimittu Kuntien eläkevakuutuksen palvelussuhderekisteristä.
  • Palomiehet on tilastoissa jaettu virka-aseman mukaan päällystöön (781), alipäällystöön (389) ja miehistöön (6 759).
  • Alueellinen jako noudattaa pelastustoimen aluejakoa.
  • Henkilöstö on jaettu päätoimisiin (4 292) ja osa-aikaisiin/sivutoimisiin (3 637) palvelussuhteisiin.
  • Vanhuuseläkei’iksi on oletettu kunkin henkilökohtainen vanhuuseläkeikä. Niiden perusteella on laskettu sivujen 6-8 vanhuuseläkeiästä riippuvat jakaumat.LIITE 4
© Pelastusalan Toimihenkilö Liitto 2003 - 2011