maanantai 24.6.2024

EDUNVALVONTA | Jäsenedut vuonna 2024


TYÖTTÖMYYS JA TYÖNVÄLITYS

IAET-työttömyyskassa >> Sähköinen asiointi IAET- kassassa

Uuteen Insinööriliittoon liittyessään palkansaaja-asemassa oleva jäsen ilmoittaa, haluaako hän myös IAET-kassajäsenyyden. Yrittäjäasemassa olevat jäsenet voivat liittyä Ammatinharjoittajien ja yrittäjien AYT-kassaan.

Insinöörien, Arkkitehtien- ja Ekonomien työttömyyskassa IAET
IAET-kassa maksaa palkkatyössä olleille jäsenille
  • ansiosidonnaista päivärahaa
  • vuorotteluvapaakorvausta sekä
  • koulutuspäivärahaa ja koulutustukea
Työttömyyskassa neuvoo jäseniä kaikissa päivärahan hakemiseen liittyvissä asioissa. Myös Uuden Insinööriliiton lakimiehet ja asiamiehet opastavat työttömyysturva-asioissa. Lähes kaikki palkansaaja-asemassa olevat, alle 65-vuotiaat jäsenet on vakuutettu työttömyyden varalta. Vakuutus mahdollistaa ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan saamisen työttömyyden tai lomautuksen sattuessa.

Julkisten alojen teknisten työttömyyskassa (JATTK)
Alle 65-vuotiaat, palkansaaja-asemassa olevat kuntien tekniset on vakuutettu työttömyyden, lomautuksen, lyhennettyyn työviikkoon tai osa-aikatyöhön siirtymisen varalta Julkisten alojen teknisten työttömyyskassassa, JATTK:ssa.
JATTK maksaa palkkatyössä olleille jäsenille
  • ansiosidonnaista päivärahaa
  • vuorotteluvapaakorvausta sekä
  • koulutuspäivärahaa ja koulutustukea
Työttömyyskassa neuvoo jäseniä kaikissa päivärahan hakemiseen liittyvissä asioissa. Myös Uuden Insinööriliiton lakimiehet ja asiamiehet opastavat työttömyysturva-asioissa.

Ammatinharjoittajien ja Yrittäjien Työttömyyskassa (AYT)
  • Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassa - AYT on sosiaali- ja terveysministeriön rekisteröimä työttömyyskassa, joka on tarkoitettu kaikille yrittäjille toimialasta ja yritysmuodosta riippumatta.
  • AYT:n jäseneksi voi liittyä Suomessa vakituisesti asuva yrittäjä, joka ei ole täyttänyt 65 vuotta ja jolla on vähintään 8.520 euron vuosituloon perustuva lakisääteinen eläkevakuutus (YEL, MYEL, TEL, LEL, TaEL).
  • Jos Uuden Insinööriliitto-yhteisön jäsen on yrittäjä, hänen jäsenmaksustaan vähennetään IAET-kassan osuus.

Kesäkissa -opiskelijatoimenvälitys
Kesäkissakampanja on Insinööriopiskelijaliiton ja Insinööriliiton ylläpitämä, ilmainen palvelu.
Lisätietoja saa Seija Utriaiselta puhelimitse 0201 801 821 tai sähköpostitse seija.utriainen@insinooriliitto.fi.

Palkka- ja työsuhdeneuvonta
Vuoden 2006 työmarkkinatutkimuksen mukaan sekä työpaikan vaihtajia, että uuteen asemaan siirtyneitä oli jäsenkunnasta kumpasiakin noin 8 prosenttia. Molemmat tavat ovat tehokkaita keinoja parantaa palkkatasoa. Tutkimuksen mukaan työpaikan vaihdoksen vaiktus palkkaukseen oli ollut keskimäärin 15 prisenttia ja tehtävän vaihdoksissa vielä hieman tätä enemmän.
Työpaikkaa vaihdettaessa, tai uusiin asemiin siirryttäessä eteen tulee usein myös uuden työsopimuksen solmiminen. Työsopimus kannattaa aina tarkistuttaa liiton lakimiehillä ennen allekirjoitusta. Jäsenenä saat ilmaista työsuhdeneuvontaa numerosta 0201 801 858. Voit myös ottaa yhteyttä suoraan Työsuhde- ja neuvotteluyksikön henkilökuntaan, he auttavat jäseniä luottamuksellisesti ja veloituksetta työsuhteeseen liittyvissä ongelmissa.
Lue lisää UIL:n Työsuhdeasiat ja Urahallinta -sivuilta.


© Pelastusalan Toimihenkilö Liitto 2003 - 2011