maanantai 24.6.2024

EDUNVALVONTA | Jäsenedut vuonna 2024


VAKUUTUKSET

OIKEUSTURVA- JA VASTUUVAKUUTUS

UUDEN INSIÖÖRILIITON JA POHJOLAN VÄLISEN AMMATILLISEN OIKEUSTURVA- JA VASTUUVAKUUTUKSEN SISÄLTÖ

Ota työelämän ongelmatilanteissa yhteyttä liiton virka- ja työsuhdeneuvontaan.
Ongelmat pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Mikäli neuvotteluissa ei saavuteta haluttua tavoitetta, on tukenasi tietyin ehdoin UILn Ammatillinen oikeusturvavakuutus. Se korvaa jäljempänä selostetun kaltaisesti jäsenen työsuhteesta johtuvissa riita- ja rikosasioissa oikeudenkäyntikulut ja asianajopalkkiot.
Ammatillinen vastuuvakuutus antaa turvan vahingonkorvausvelvollisuuden osalta.

Vakuutettuja ovat keskusliiton varsinaiset jäsenjärjestöjen ja niiden alajärjestöjen henkilöjäsenet sekä opiskelijajäsenet mukaan luettuina, toimiessaan virassaan, toimessaan tai ammatissaan. Vakuutettuina ovat myös itsenäisinä yrittäjinä toimivat Liiton jäsenet, jotka pää- ja sivutoimisesti yksin ilman alaisia suorittavat toimeksiantoja.

Oikeusturvavakuutus
Oikeusturvavakuutuksen tarkoitus on oikeudellisten etujen turvaamiseksi korvata henkilöjäsenen tarpeellisia ja kohtuullisia asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja hänen toimiessaan virassaan, toimessaan tai ammatissaan.

Vastuuvakuutus
Vastuuvakuutus kattaa sellaisen mahdollisen korvausvastuun, johon henkilöjäsen toimiessaan virassaan, toimessaan tai ammatissaan, voimassaolevan lain mukaan voi joutua ulkopuoliselle aiheutetusta vahingosta.
Lisätietoja vakuutuksista saat kirjautumalla sisään.

Vapaa-ajan tapaturmavakuutus
Vakuutuksen piiriin kuuluvat Suomessa vakinaisesti asuvat keskusliiton henkilökunta ja jäsenjärjestöjen alle 70-vuotiaat jäsenet, joilla on väestötietolain mukainen kotipaikka Suomessa. (Vakuutus päättyy sen vuoden lopussa, jona vakuutettu täyttää 70 v.).
Vakuutus on voimassa työajan ja työmatkojen ulkopuolella sattuvien tapaturmien varalta kaikkialla maailmassa.

Opiskelijajäsenillä vakuutus on toissijainen, mikäli henkilö on oikeutettu saamaan korvauksia esim. oppilaitoksen vakuutuksen perusteella.

Yrittäjillä vakuutus ei ole voimassa sinä aikana kun he tekevät yrittäjän töitä.

Jos jäsenellä ei ole työsuhdetta tai hän ei ole yrittäjä, vakuutus on kokopäiväinen esim. tilapäisesti työttöminä tai hoitovapaalla olevat jäsenet.

Tapaturma on äkillinen, ulkoinen, ruumiinvamman aiheuttava tapahtuma, joka sattuu vakuutetun tahtomatta. Tapaturmasta aiheutuneeksi katsotaan myös vakuutetun voimanponnistuksen ja liikkeen välittömästi aiheuttama lihaksen ja jänteen venähdysvamma, johon on annettu lääkärin hoitoa 14 vuorokauden kuluessa vammautumisesta.

Korvausta maksetaan enintään kuuden viikon ajalta venähdysvamman syntymisestä.

Kilpaurheilun ja sen harjoittelun sekä ehdoissa erikseen mainittujen urheilulajien ja erikoisharrastuksien kohdalla on rajoituksia, jotka ilmenevät tarkemmin Pohjolan vapaaehtoisen tapaturmavakuutuksen ehdoista V0606.
Ehdot saat Uuden Insinööriliiton jäsensivuilta www.uil.fi -> Pohjola, lähimmästä Pohjolan konttorista tai soittamalla Pohjolan palvelunumeroon 03 03 03 03.

Hoitokorvaus:
Vamman hoitokuluja korvataan enintään 8.500 €:oon asti tapaturmaa kohden.

Fysikaalista hoitoa korvataan, kun se on välttämätöntä vamman leikkaus- tai kipsaushoidon jälkeen. Hoidon tulee olla lääkärin määräämää ja hoitolaitoksessa annettua. Vakuutuksesta korvataan tapaturmaa kohtio enintään yksi hoitojakso, johon voi sisältyä 10 hoitokertaa.

Myös tapaturman yhteydessä käytössä rikkoutuneet silmälasit korvataan, jos tapaturma on vaatinut lääkärin hoitoa ja korjaus tai jälleenhankinta on tehty viimeistään kahden kuukauden kuluessa tapaturmasta.

Vakuutuksesta korvataan kohtuulliset matkakulut paikalliseen lääkäriin tai hoitolaitokseen.

Vapaa-ajan matkavakuutus
SuperEuro jäsenyysmatkavakuutusehtojen (1.1.2006) mukaisesti soveltuvin osin korvataan:

Matkustajavakuutuksesta
 • Ilman euromääräistä ylärajaa enintään 3 kuukautta kestävillä vapaa-ajan matkoilla aiheutuneita matkasairauden hoitokuluja enintään 120 päivän ja tapaturman hoitokuluja enintään kolmen vuoden ajalta.
 • Jäsenen mukana matkustavat perheen alle 15-vuotiaat perheenjäsenet ja lapsenlapset kuuluvat vakuutukseen.
Matkatavaravakuutuksesta
Esinevahinko enintään 1000 €, omavastuu 50 €.
 • Jäsenen ja mukana matkustavan samassa taloudessa asuvan perheenjäsenen matkatavarat kuuluvat vakuutuksen piiriin.
Matkavastuuvakuutuksesta
 • Vakuutusmäärä max 85 000 €, omavastuu 50 €/vahinkotapahtuma.
 • Vakuutettuina ovat myös vakuutetun mukana matkustavat samassa taloudessa asuvat perheenjäsenet ja lapsenlapset.
Matkaoikeusturvavakuutuksesta
 • Vakuutusmäärä max 8 500 €, omavastuu 15 % kuluista, mutta kutienkin vähintään 150 €.
 • Vakuutettuina ovat myös vakuutetun mukana matkustavat samassa taloudessa asuvat perheenjäsenet ja lapsenlapset.

Järjestövakuutus

Vakuutetut
Vakuutettuja ovat keskusliiton varsinaiset jäsenjärjestöjen ja niiden alajärjestöjen henkilöjäsenet ja toimihenkilöt järjestötehtävissä ja tilaisuuksissa.

Järjestövakuutuksen sisältyy mm, matkustaja- ja matkatavaravakuutuksen, järjestö-toiminnan vastuu- ja oikeusturvavakuutuksen sekä järjestötoiminnassa käytettävän irtaimen omaisuuden.

IF

UIL:n jäsenedut henkilöjäsenen itse ottamista ja maksamista vakuutuksista IF:ssä

Uusi Insinööriliitto UIL ry:n ja If Vahinkovakuutusyhtiö Oy:n, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kalevan sekä Vakuutusosakeyhtiö Henki-Sampon yhteistyösopimuksen mukaiset henkilöjäsenen itse ottamien ja maksamien vakuutusten jäsenedut.

Uuden Insinööriliiton IF-sopimuksen mukaiset alennukset saa vakuutuksista riippuen kahdella tai kolmella vakuutuksella.

Vakuutus
 • Ryhmäsampo Priimus 6 %
 • Autovakuutus 15 %
 • Kotivakuutus 11 %
 • Vauva-, Lapsi- ja Henkilövakuutus 11 %
 • Jatkuva Matkavakuutus 30 %
 • muista vakuutuksista yleiset If-sopimusalennukset


POHJOLA
Uusi Insinööriliitto UIL ry:n ja Pohjolan yhteistyösopimuksen mukaiset henkilöjäsenen itse ottamien ja maksamien vakuutusten jäsenedut.
  Mittaturvan vakuutukset:
 • laaja kotivakuutus
 • kotivakuutus
 • vastuuvakuutus
 • oikeusturvavakuutus
 • arvotavaravakuutus
 • pienvenevakuutus
 • tapaturmavakuutus
 • matkustajavakuutus
 • matkatavaravakuutus
Alennus uusien vakuutuksien maksuista
1. vuonna = 20 €
2. vuonna = 15 %
3. vuonna = 5 %

Matkavakuutukset
Liiton maksamaan vapaaehtoisen matkavakuutuksen kuuluvalle 20 % alennus itse ottamasta matkavakuutuksesta

Autovakuutus
 • Superkaskon, Kevytkaskon ja Isokaskon vakuutusmaksuista 1. vuoden alennus 20 % sekä 60 %:n starttibonus heti voimaan.
Perushenkivakuutus
 • Korotus vakuutuskorvausmääriin: 69 % naiset ja 56 % miehet
Eläke- ja Säästövakuutuksista saat lisätietoja Pohjolasta

Uuden Insinööriliiton neuvottelemien yllä olevien alennusten lisäksi UIL:n jäsen saa myös Pohjolan etuasiakkaan alennukset.

Asiakasetuja saat kun:
 • taloudellasi on vakuutusturvaa vähintään kolmesta tuteryhmästä tai
 • taloutesi eläkevakuutusten yhteen laskettu säästökertymä on vähintään 15 000 euroa tai
 • taloutesi säästövakuutusten yhteenlaskettu säästökertymä on vähintään 30 000
Tuoteryhmät ovat:
 • koti- ja muut omaisuus vakuutukset
 • liikennevakuutukset
 • autovakuutukset
 • vuosimatkavakuutukset
 • sairaus- ja tapaturma-vakuutukset
 • henkivakuutukset
 • eläkevakuutukset
 • säästövakuutukset
 • rahastot

POHJOLAN ETUASIAKKAAN ALENNUKSET
 • koti- ja muista omaisuusvakuutuksista 7 %
 • tapaturmavakuutuksista ja jatkuvista matkavakuutuksista 7 %
 • hoitokuluvakuutuksesta 10 %
 • liikennevakuutuksesta 7 %
 • autovakuutuksista 7 %
 • lisäalennusta bonuksellisista Super- Kevyt- tai Isokaskoista 8 %
 • Henkivakuutuksen vakuutusmäärää korotetaan veloituksetta.
  Naisille korotus on 45 % ja miehille 30 %.
OP-bonusasiakkaan lisäalennus 3 % koti-, omaisuus-, matka- ja tapaturma- sekä ajoneuvovakuutuksista.
© Pelastusalan Toimihenkilö Liitto 2003 - 2011